Amazing books that are waiting for you

Cevap Veremedi

Written By : H羹seyin Hilmi I覺k
Publisher : Hakikat Kitabevi
Download Read Book
Free Of Charge  

368
page
9-13
hours
33.3k
view

Îsâ aleyhisselâma gönderilen ve hak kitâb olan 襤ncîlin tahrîf edilmesi ile ortaya ç覺kan dört kitâb [Matta 襤ncîli, Markos 襤ncîli, Luka 襤ncîli, Yuhannâ 襤ncîli] hakk覺nda bilgi vermekde, aralar覺ndaki ihtilâflar覺 aç覺klamakdad覺r. Kur’ân-覺 kerîm ile 襤ncîl kar覺lat覺r覺lmakda, 襤ncîlin tahrîf edildii, hükümlerinin yürürlükden kalkd覺覺, Kur’ân-覺 kerîmin bütün semâvî kitâblar覺n hükümlerini yürürlükden kald覺rd覺覺 îzâh edilmekdedir. Îsevîlikdeki teslîs (üç tanr覺) inanc覺n覺n yanl覺 olduu, Allahü teâlân覺n bir olduu, ilim ve kudret s覺fâtlar覺 ilmî olarak aç覺klanmakdad覺r. Îsâ aleyhisselâm覺n insan ve Peygamber olduu, ona tap覺lm覺yaca覺 îzâh edilmekdedir. Yehûdîlik, Tevrât ve Talmud hakk覺nda da bilgi verilmekdedir.

What Readers Say? 2

Say Something...